Registernr 584480  
Vedrørende Hesselhus Vandværk, Ledningsnet  
Modtaget 09-05-2007  
Rapport 23-05-2007  
Mærke   Hesselhus Camping, køkkenet
Udtaget   09-05-2007
Prøvetype   Drikkevand
 
Analyse Metode Enhed 58448001
Laboratorieanalyser:
  Coliforme bakterier 37 °C Colilert® ant./100ml <1
  E. coli Colilert® ant./100ml <1
  Kimtal ved 22 °C, GEA DS/EN/ISO 6222 Antal/ml 2
  pH DS 287 pH 7,9
  Ledningsevne MK4258-DSEN2788 mS/m 29
  Jern (Fe) SM3120-ICP mg/l 0,017
  Iltindhold DS/EN 25814-1 mg/l 10,6
Oplysninger fra prøvetageren:
  Prøvens farve VISUEL   farveløs
  Prøvens klarhed VISUEL   klar
  Prøvens lugt ORGANOLEP   ingen
  Prøvens smag ORGANOLEP   normal
  Vandtemperatur DS2250 gr. C 9,8